POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

Blog Motorodzinka.pl zapewnia poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych swoich Użytkowników.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.motorodzinka.pl,  w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),  jest właściciel strony.

Polityka Prywatności obowiązuje każdego Użytkownika. Blog Motorodzinka.pl nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych i adresowych swoich Użytkowników. Wyjątkiem są sytuacje, w których żądanie udostępnienia tych danych zostanie wystosowane przez uprawnione na podstawie prawa organy państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia, poprzez zgłoszenie takiego żądania w formie pisemnej do administratora danych (email: kontakt@motorodzinka.pl).

Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Blog Motorodzinka.pl, w celu wysyłki Newslettera, za pomocą poczty elektronicznej. Każdorazowo taki email będzie zakończony linkiem, umożliwiającym Klientowi rezygnację z mailingu wysyłanego przez Portal Motorodzinka.pl.

 

Obecność „cookies” na naszej stronie

W celu poprawnego działania i umożliwienia swobodnego poruszania się po blogu, wykorzystujemy pliki cookie (ciasteczka), które nie są szkodliwe dla komputerów naszych Użytkowników. Zalecamy aby były włączone w przeglądarce, gdyż zwiększa to satysfakcję z korzystania z bloga www.motorodzinka.pl.

 

Opinie i komentarze Użytkowników

Blog www.motorodzinka.pl nie odpowiada za opinie i komentarze dodawane przez Użytkowników. Odpowiedzialność za publikowane treści, ponosi jego autor.

 

Zmiana Polityki Prywatności

Blog Motorodzinka.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności poprzez publikację jej nowej wersji na swojej stronie internetowej. Nowa wersja będzie obowiązywała od dnia jej umieszczenia.